Kalliokyläntie 200, 74700 Kiuruvesi | hanne@terapiapalvelutkaroluoto.fi | 040 411 3949

Avaa valikko

Fysioterapia

Fysioterapia

Fysioterapia apuna toiminta- ja liikuntakyvyn kehittämisessä

Fysioterapia on terapiaa jonka keskeisenä tavoitteena on ylläpitää ja parantaa ihmisten toimintakykyä ja liikkumista. Yleensä fysioterapian toimenpiteet kohdentuvat synnynnäisen vamman, sairauden, tapaturman tai ikääntymisen aiheuttamaan alentuneen toimintakyvyn edistämiseen fysioterapeuttisen ohjauksen ja neuvonnan, terapeuttisen harjoittelun sekä manuaalisen terapian keinoin. Kipu- ja oirehoitoina käytetään mm. fysikaalisia hoitoja. Fysioterapia on lääkinnällinen kuntoutusmuoto, jonka tavoitteena on mahdollistaa tai helpottaa yksilön toimimista omassa arkiympäristössään.

Peruskoulutuksen jälkeen fysioterapeutit jatkavat kouluttautumista ammatillisissa täydennyskoulutuksissa ja tätä kautta voivat hankkia erikoisosaamista tiettyjen asiakasryhmien kanssa työskentelyyn. Kuntoutus on alana jatkuvasti kehittyvä, joten säännöllinen täydennyskouluttautuminen auttaa fysioterapeuttia pysymään ajan hermolla. Löydät erikoisosaamisemme kuvauksen Henkilökunta -sivulta. Hanne on erikoistunut neurologiseen fysioterapiaan. Asiakkaalla on silloin keskushermostossa vaurio joko synnynnäisesti tai jonkin sairauden tai taudin aiheuttamana. Asiakkaina on niin lapsia kuin aikuisiakin. Diagnoosina voi olla esimerkiksi aivohalvaus, MS, parkinson, CP tai jokin määrittelemätön kehityksen viivästymä. Neurologisella kuntoutujalla fysioterapian tavoitteena voi olla esimerkiksi itsenäinen ruokailu, kävelyn turvallisuus, liikkuminen itsenäisesti, siirtyminen autoon, tuki- ja liikuntaelimistön ongelmien ennaltaehkäisy, kävelemään tai pyörällä ajamaan oppiminen…Lista on pitkä ja riippuu kuntoutujasta, hänen lähtökohdistaan ja omasta tavoitteestaan.

 

Fysioterapiaa yhteistyössä

Tavoitteet laaditaan yhdessä kuntoutujan, vanhempien/omaisten kanssa. Fysioterapiassa yhteistyö kuntoutujan eri toimintaympäristöjen kanssa on tärkeää, esimerkiksi koulujen ja päiväkotien sekä perheen kanssa. Tavoitteen laadinta, fysioterapiasuunnitelma sekä apuvälitarpeen kartoitus ovat osa fysioterapiaprosessia. Myös vanhempien/omaisten ja kuntoutujan kanssa työskentelevien henkilöiden ohjaus- ja neuvonta sekä yhteistyö muiden terapeuttien kanssa kuuluvat tähän prosessiin. Fysioterapia toteutuu koti-, päiväkoti- tai koulukäynteinä asiakkaan arkiympäristössä.

 

Fysioterapiaa Kelan vaativana lääkinnällisenä kuntoutuksena

Toimimme Kelan palveluntuottajana vaativan lääkinnällisen kuntoutuksessa fysioterapiassa sekä ratsastusterapiassa fysioterapeutin toteuttamana. Tarkempia tietoja Kelan etuuksista, kuten kuntoutuksesta, vammaisetuuksista ja matkakorvauksista löydät Kelan verkkosivuilta. Kelan etuuskohtaiset palvelunumerot löytyvät tästä ja toimistojen sekä palvelupisteiden osoitteet tästä linkistä. Lääkäri laatii kuntoutujalle kuntoutussuunnitelman, johon hän suosittelee kuntoutujan tavoitteiden mukaisesti fysioterapiaa. Kuntoutussuunnitelma ja kuntoutushakemus toimitetaan Kelalle, josta tulee kuntoutuspäätös. Fysioterapiaan voit tulla myös itsemaksavana Kelan lähetteellä, jolloin saat Kelakorvauksen tai vakuutusyhtiön tai kunnan/sairaanhoitopiirin maksusitoumuksella. Jos sinulla on kysyttävää fysioterapiaan pääsystä, ota yhteyttä, autamme mielellämme.